Trivselsambassadør

Uddannelse af trivselsambassadører på virksomhed

& kommunerne & foreninger og organisationer.

 

Deres rolle i virksomhed & kommunerne & foreninger og organisationer.

 

1. Motivation og kommunikation.

2. Hvad med til at skaber et godt arbejdsmiljø og trivsel i foreninger og organisationer.

3. Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremme at skabe ideer i fælleskab med ledernes og medarbejderne, for et sundt arbejdsmiljø.

4. Forebyggelse i forhold til nedslidning og være med til at de kan skab ideer for dem.

5. Ideudvikling, igangsætning det sammen med ledernes og medarbejderne, skabe af god rammer på virksomheder & kommunerne & foreninger og organisationer.

 

En uddannet trivselsambassadør er en fanebærer for teamets ønske om arbejdsglæde, social trivsel og dagligt engagement i arbejdsglæden. Initiativtager til socialarrangementer, sjov i hverdagen og god kollegial ånd og kultur. En konflikt nedtrapper, som med sin viden om gruppedynamikker, teamudvikling og ”Verdens billeder”, tror på den gode intention bag alle handlinger, og derfor ser det som en mission at nedkæmpe misforståelser og mobning.

 Trivselsambassadøren er opmærksom på at bevare den gode tone, og det gode samarbejde. Dennes funktion vil være offentligt meldt ud til alle kolleger, og derfor accepteres og støttes dennes funktion af kollegerne. Trivselsambassadøren kender til signalerne på stress, nedtrykthed og mistrivsel, og ved at/og hvordan denne skal henvende sig direkte og hjælpe vedkommende til at få den nødvendige opbakning i det pågældende tilfælde.

 Målgruppe

Personer som i forvejen er interesseret i mennesker, er udadvendt og kan lide at samle folk omkring sig, og som interessere sig for trivslen på arbejdspladsen. Dette er som udgangspunkt adgangskravet, og initiativet til at tilmelde sig kurset, skal gerne drives af lyst.

Længde

Uddannelsens samlede længde er 4 enkeltdage som forløber over ca. 1 måned, på den måde er der plads til at opleve og afprøve det lærte hjemme i virksomheden & kommunerne & foreninger og organisationer. I mellem kursusdagene.

 Økonomi

Pris per deltager på uddannelsen 6.700 kr.

Pris på 4 timers obligatorisk kursusdag 1.250 kr. + 175 kr. per deltager

Alle priser skal tillægges moms

Kontakt må tlf. Nr. 27585517 eller på mail, info@jssgalleri.dk