Mobning Coachingen.

Hvis du møder en kollega, der bagtaler, så husk at tænke dig om.

Jeg skriver her 10 punkter til, hvad du skal passe på, når du møder på dit arbejde samt hvad du skal gøre, hvis en kollega bagtaler. 

Hvis du møder en kollega, som bagtaler en anden kollega, så bed vedkommende om, at gå til den pågældende, som bliver bagtalt.

Hvis vedkommende ikke stopper med at bagtale den person, så sig fra.

Hvis det ikke hjælper, så gå til den person, der bliver mobbet og fortæl din oplevelse om den kollega, der sætter rygter i gang og foreslå, at vedkommende går til sin leder og fortæller om oplevelsen.

Hvis det ikke hjælper, så gå til din arbejdsmiljørepræsentant, som kan hjælpe dig med, at lave en arbejdsskadesanmeldelse om mobning på arbejdspladsen.

Hvis din leder ikke vil hjælpe dig med, at du bliver mobbet, så skal du gå til din personaledirektør og fortælle, at du ikke bliver hørt hos din nærmeste leder.

Når du har kontaktet din personaledirektør, så skal han/hun taget hånd om problemet og få det løst, så du kan fortsætte på dit arbejde, uden at blive mobbet.

Du skal være et godt eksempel for det du har været udsat for fremover.

Hjælp andre, der bliver udsat for mobning på din arbejdsplads.

Hvis du hører om én der bliver mobbet, så kontakt altid vedkommende og fortæl det, så det bliver stoppet.

Husk den som bliver mobbet, måske ikke ved det.

                                     De ti negative punkter!

Når du hører på din kollega, hopper med på vognen og lytter til det, så er du i gang med at mobbe en person, fordi du lytter til din kollega.

En kollega som siger, at vedkommende giver en dårlig stemning i gruppen og vedkommende ved, at du ikke er konfliktsky.

Desværre er det ofte skuespil, vedkommende laver over for dig, for at få dig i en fælde, så du i stedet bliver offer for den vedkommende, som prøver at bagtale.

Det er sådan en kollega, som på forhånd aftaler med en anden kollega, at du skal falde i og blive offer. Vedkommende skaber uro på din arbejdsplads, grundet dårligt selvværd.

Vedkommende skal behandles for sit meget dårlige selvværd.

Vedkommende flyttes et andet sted hen og der skal stilles krav til vedkommende.

Hvis vedkommende ikke stopper med at bagtale andre, så skal man ikke være på pågældende arbejdsplads.

Når vedkommende fortsætter med det samme over for nye kollegaer, så skabes der en meget dårlig stemning og vedkommende skal stoppes.

Hvis du oplever, at falde i, skal du være ærlig over for den person, som har lokket dig i en fælde og fortælle, at du er skuffet over, at blive misbrugt af vedkommende.

Sådan en person skal ikke arbejde i et fællesskab, for det skaber desværre meget uro på arbejdspladsen.

Mobning Coachingen.

Når du møder en kollega, som har dårligt selvværd, skaber det en dårlig stemning på dit arbejde. Du skal kontakte din leder og spørge om det ville være en god idé, at få en coach på vedkommende og tage en snak om selvværd.

Når lederen siger, at det okay, at vedkommende skal i behandling, skal vi som de andre kollegaer også have forståelse for vedkommende, som er i behandling med sit selvværd.

 

Som kollega, skal man støtte op om sådan en person og rose vedkommende. Dette er også med til at styrke selvværdet.

 

Som coach kommer jeg for, at høre om idéer fra jer, som har mærket uro på arbejdspladsen og kollegaen, som skaber dårlig stemning, ved at bagtale andre.

 

Vi skal i fællesskab lave faste aftale om hvordan mobning stoppes.

Hvis vedkommende ikke kan forstå jeres spilleregler, skal I drage jeres arbejdsmiljørepræsentant og jeres leder ind i sagen.

Jeg kommer ind som coach og får en snak med vedkommende om, hvad der er gået galt og finder i samarbejde med lederen ud af, hvad vi kan gøre for, at hjælpe vedkommende på rette vej og hvad der skal til, for at stoppe uroen på arbejdspladsen.

Hvis det ikke virker, skal I kontakte jeres leder igen.

Her skal jeres leder tage over og informere vedkommende om, at deres samarbejde må ophøre.

Vedkommende skal fritstilles fra jobbet, så I kan få en positiv arbejdsplads.

 

 

 

 

Mobning Coachingen.

Mobning Coachingen.

I velkommen til at kontakter mig hvis i oplever det på jeres arbejde, så er jeg klar til at komme ud til jer og få en rigtig god snak om det.

 

Autoriseret spirituel/livsstilscoach Jenny Stockfleth Simelev