Familie coaching ,når dit/jeres barn skal anbringes eller er anbragt.

 

 

 

Familie coaching

Coaching i forbindelse med ansøgning til offentlige instanser

Bisidder til møder med sagsbehandler m.m.

 

Jeg tilbyder coaching til familier, institutioner og sagsbehandler som ønsker coaching omkring Livet i en familie hvor der ofte skal tænkes i anderledes løsninger.

 

Som støtteperson er jeg der for dig/i, jeg er uvildig, har tavshedspligt og er uafhængig af din kommune.

 

Det vil altid være dig som forælder, der bestemmer om jeg som støtteperson skal være bisidder ved møder med din/jeres kommunes familieafdeling eller anden aktør omkring din sag. Du/i bestemmer ligeledes hvor meget jeg skal vide, og hvor meget du/i vil fortælle omkring din/ jeres anbringelsessag.

 

Du/i har ret til en støtteperson, så længe dit barn er anbragt og derfor ikke bor hjemme, indtil dit barn er fyldt 18 år.

 

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak for yderligere information, og se om vi kan skabe en troværdig relation.

 

Det er din familierådgiver som bevilliger en § 54 støtteperson.

 

Det er familierådgiveren, som bestemmer hvor mange timer om måneden kan få bevilliget støtte.

Formål med § 54 støtteperson ordningen:

  • Jeg er til coaching, når dit/i barn skal anbringes eller er anbragt.
  • Jeg lytter og støtter dig/i i at bearbejde de følelser, tanker og frustrationer, som du/i kan have i forbindelse med den situation, du og dit barn er i.
  • Jeg kan rumme dine/ jeres følelser og tanker, uden at lade mig rive med.
  • Jeg støtter dig/jer i kontakten til dit/jeres barn.
  • Jeg kan give med og modspil i forhold til forældrerollen.
  • Jeg kan hjælpe med at forberede dig/i til møder og gå med som bisidder, derved kan vi evaluere og diskutere møderne.
  • Vi kan sammen læse og gennemgå skriftligt materiale fra det offentlige, læger, psykologer mm.

Jeg kan hjælpe dig/i omkring dine/ jeres rettigheder og retssikkerhed, de spørgsmål du må ønske der er i forhold til reglerne i din kommune.

Som støtteperson har jeg ikke...

• kontakt med din sagsbehandler uden du er med

• indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse

• ret til, at læse dine papirer med mindre du selv ønsker det.

Det kan være meget smertefuldt, ydmygende og ensomt at få sit barn anbragt uden for hjemmet. De fleste forældre i sådan en situation har brug for en uvildig person til at snakke med, om alt det der er rigtig svært.

Jeg er uddannet Coach med en lang erfaring ind for det område og har vunde sager kommunerne og børneankenævnet.

Jeg anbefaler minimum 5 sessioner af 90 min for at få den optimale effekt.

Pris er Kr. 1100,- af 90 min.

Betaling sker kontant eller på Mobile Pay, Swipp efter hver session.

Afbud og Afregning

Afbud skal sendes til mig senest kl 16 dagen før aftaletidspunktet for ikke at skulle betale for sessionen.

 Hvis I kommer for sent, slutter vi som aftalt, og I betaler stadig fuld pris.

Eventuel overskredet tid betaler i ikke for.

 Swipp mobil.nr. 27585517       Konto: 1329 - 0754736844       CVR: 32395252

 

 

 

Familie coaching!

                                          FAMILIE-COACHING!

 HAR I BRUG FOR STØTTE TIL AT SKABE BEDRE TRYGHED OG TRIVSEL I FAMILIEN?

Familien og medlemmer af familien - børn, unge og voksne - til at skabe forhold hvor alle i familien kan komme til at skab tryghed og trives og udvikle sig som de skal, samt forældre der har sine børn anbragt uden for hjemmet, hvor det kan være svært for dem.

Det kan f.eks. være, når der er krise eller vanskeligheder i hverdagen, som kan være svære at overskue og finde en konstruktiv vej igennem, på egen hånd og vi fælleskab se ind til jeres ideer til at håndtere det.

En tryg familie er et godt rum at være i for alle, både børn og voksne, og den beskytter mod stress og andre vanskeligheder.

EN TRYG FAMILIE er et godt rum at være i, for både voksne og børn, og den beskytter mod stress og vanskeligheder og andre ud fra.

Hver eneste i familien har brug for de bedst mulige betingelser, for at have tryghed og trives og udvikle sig som de skal.

Hvis ikke de har det, er der behov, for støtte, til forandring med fælles ideer til nå målet.

ØNSKER DU EN TRYG FAMILIE?

Er virkeligheden en anden, når hverdagen kører?

Som børnefamilie er hverdagen fyldt med udfordringer.

Som børnefamilie, da har deres børn anbragt uden for hjemmet

Er det svært for dig, at finde en balance mellem børn -parforhold - tid til dig selv – arbejde og andre ud fra.

HVAD ER FAMIIE COACHING?

Familiecoaching er til hele familien.

Familiecoaching er en hjælpende hånd til familier, som er 'ramt af hverdagen og samt ikke har sit barn eller sine børn hjem, som anbragt uden for hjemmet.

Det er til dig som forælder eller jer som forældrepar, der er kørt lidt eller meget sur i familielivet, opdragelsen eller hverdagen, samt andre ud fra.

Det kan være til dig, der vågner om morgenen med en følelse af, at du ikke lever det liv, du ønsker med din familie.

Til dig, der ikke synes at du er den forælder, du i virkeligheden ønsker at være.

Det kan være til dig, der gerne vil kunne støtte din teenager bedre gennem puberteten.

Til jer der har for mange konflikter og ikke længere trives i jeres familie.

Familie coaching er en dybdegående og udfordrendes samtale, der går tæt på de mønstre, I lever i og med.

Ved at få mere indsigt og motivation til at gøre tingene anderledes i jeres familie, kan I få et langt bedre samliv.

I vil kunne opleve hvor dejligt befriende det kan være, at lade hinanden være dem de er, lige som de er. Acceptere hinandens forskelle, styrker og mindre heldige sider. Og derved kunne være sammen som de mennesker i nu er.

Familie coaching er effektivt, fordi du får fat i din egen indre

Kraft og vilje til at ændre den måde, du opdrager på og den måde du er på i dine nære relationer. Du bliver støttet hele vejen.

Det kræver, at du er med på at handle på nye måder, at være på nye måder i dit liv, og det føles ikke altid nemt eller hyggeligt. Men idet du ændrer dine livsmønstre, får du selv en stærkere selvfølelse, styrke og glæde end før.                                                       

Hvem er familiecoaching for?

Familiecoaching er i virkeligheden for alle familier der ønsker at udvikle sig sammen. Det at få hjælp til personlige og følelsesmæssige ting har altid været et tabu. Men samtidig er vores familieliv det dyrebareste vi har – så at få hjælp til at styrke samvær og kommunikation er uvurderligt.

Det for jer der ønsker at finde ind til jeres families ressourcer og lære af hinanden.

Det er for jer der ønsker at tage ansvar, der hvor I ikke selv kan finde vejen lige nu.

Det er ikke svagt at få hjælp der hvor man selv er i tvivl, frustreret eller usikker.

Det er for jer der ønsker at bryde mønstre, og er villige til at gå vejen.

FORÆLDRECOACHING ~ en gave til din relation til dit barn

Forældrecoaching er en række samtaler der starter en ny udviklingsproces i din relation til dit barn/dine børn. Samtaler der forandrer stemningen i mellem jer – og inden i hver af jer.

Det er til dig som forælder der måske er alene med dit barn, eller jer som forældrepar, der er kørt lidt eller meget sur i familielivet, opdragelsen eller hverdagen. Det er til dig der synes at jeres konflikter er blevet destruktive og fylder mere end de positive stunder. Det er til dig, der vågner om morgenen med en følelse af, at du ikke lever det liv, du ønsker med dit barn. Og til dig, der ikke synes at du er den forælder, du i virkeligheden ønsker at være. Det er til dig, der gerne vil kunne støtte din teenager bedre gennem puberteten. Og til dig der ønsker at forstå og have empati for din (alt for hurtigt) voksende tvære.

Igennem coaching forløbet vil I få indsigt i hinandens intentioner og adfærd. Og ved at få mere selvindsigt og motivation til at gøre tingene anderledes i jeres relationer, får I et langt bedre samliv. I vil kunne opleve hvor dejligt befriende det kan være, at lade hinanden være dem I er. Lige som I er. Acceptere hinandens forskelle, styrker og mindre heldige sider.

                                       Når dagligdagen går i hårdknude

Alle familie kan opleve svære perioder. Det kan være forældrene, der af forskellige årsager ikke har det godt, eller det kan være børnene, der ikke trives. Det kan være frustrationer hos begge parter, der gør kommunikationen vanskelig.

Hvis du ønsker at ændre dette og få en bedre hverdag sammen som familie, er forældrecoaching en oplagt mulighed.

Forældrecoaching

I forældrecoaching arbejder vi sammen om at ændre de mønster og samværsformer, der skaber negativ stemning og dårlig energi, til nye værdsættende måder at se hinanden på og være sammen på. Vi arbejder med forældrerollen, så den styrkes i forhold til de behov du og din familie har.

Mønster, der kan være svære at bryde er fx.:

Måden i børn og forældre kommunikerer på - snakker i sammen eller taler i til hinanden?

Lytter i til hinanden eller venter i kun på at sige noget selv?

Respekterer i hinanden - både forældre og børn?

Hvordan håndterer i forældre jeres barns udfordringer - er i muren, de kan spille op ad eller vælter i sammen med dem?

Er i forældre eller venner til jeres børn?

Ser i jeres barn i en social kontekst eller kun isoleret?

Hvordan håndterer i jeres forældrerolle?

Det kan også være, at i har svært ved at være forældre sammen, og at i har brug for at ændre jeres samvær form.

Vi kommer måske til at tage nogle kampe sammen - og det kan godt gøre ondt, at nå de gode resultater. Jeg vil udfordre dig, for at få dig til at finde frem til netop det, du skal gøre for at ændre dit familieliv.

Det er jer forældre, der skal sætte dagsordenen

Det er dig/jer som forældre, der skal tage ansvaret for jeres dagligdag, for det liv I som familie lever sammen.

Kom alene eller kom sammen begge forældre - måske skal barnet også med. Men vær enige om at i ønsker, at ændre jeres samvældes form for alles skyld - det skylder i jer selv, hinanden og jeres børn.

Jeg anbefaler minimum 5 sessioner af 90 min for at få den optimale effekt.

Pris er Kr. 1100,- af 90 min.

Betaling sker kontant eller på Mobile Pay, Swipp efter hver session.

Afbud og Afregning

Afbud skal sendes til mig senest kl 16 dagen før aftaletidspunktet for ikke at skulle betale for sessionen.

Hvis I kommer for sent, slutter vi som aftalt, og I betaler stadig fuld pris.

Eventuel overskredet tid betaler i ikke for.

Swipp mobil.nr. 27585517       Konto: 1329 - 0754736844       CVR: 32395252